Witamy na stronie Renevis Kruszywo

Renevis jest firmą z 16-letnim doświadczeniem. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 100 % jej udziałów należy do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., który należy do koncernu francuskiego EDF.

Działalność Spółki w zakresie kruszyw

Renevis oferuje także drobnoziarniste, dobrze zagęszczalne kruszywa, głównie do zastosowań geotechnicznych. Wraz z dostawami kruszyw Renevis oferuje bezpłatne doradztwo technologiczne, które najczęściej polega na opracowaniu rozwiązania zastępczego, konkurencyjnego cenowo; gdzie droższe rozwiązanie oparte na wykorzystaniu kruszyw naturalnych zastąpione zostaje tańszym ale równie dobrym rozwiązaniem opartym na wykorzystaniu kruszyw alternatywnych Renevis.

Nad prawidłową jakością kruszyw czuwa własne laboratorium a klienci, którzy zakupili kruszywa otrzymują dokumenty odniesienia: Deklaracje Zgodności oraz Świadectwa Jakości. Kruszywa Renevis badają również zewnętrzne ośrodki badawcze t.j.:·       Politechnika Wrocławska

·       Biproskal – Wrocław

·       Energopomiar – Gliwice

·       AGH Kraków

Kruszywa Renevis, tak jak kruszywa naturalne, transportowane są samochodami samowyładowczymi typu wywrotka o różnych ładownościach. W wyniku procesu odzysku mieszaniny popiołowo-żużlowej zgromadzonej na składowiskach Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich oraz wyniku procesu produkcji energii i ciepła powstają:

   1. Kruszywo krzemianowe
   2. Kruszywa geotechniczne
   3. Piasek żużlowy
   4. Żużel gruboziarnisty

Obszary zastosowań kruszyw Renevis to:

- budowa nasypów komunikacyjnych (zgodnie z PN-S 02205)

- zasypki wykopów poinstalacyjnych

- wymiany gruntów

- makroniwelacje i rekultywacje terenów

- doziarnianie  kruszyw trudnozagęszczalnych

- do produkcji Ekostabilizacji, Ekopodbudowy i Chudego Betonu

- do produkcji materiałów budowlanych (cegła, dachówka, pustaki)

 

Kruszywa Renevis oferowane są z następujących magazynów:

   1. Port EC Wrocław – ul. Kleczkowska
   2. Kwatera i plac składowy EC Czechnica w Siechnicach
   3. Składowisko w Kamieniu k. Długołęki
   4. Zakład Produkcyjny w Nowym Jaworowie k. Świdnicy
   5. Zakład Produkcyjny w Częstochowie ul. Koksowa

 

Produkty wytwarzane przez Renevis

Spółka oferuje produkty wytwarzane na bazie ubocznych produktów spalania z elektrowni i elektrociepłowni, takich jak popioły, żużle, mieszaniny popiołowo – żużlowe. Są to:

  • drobnofrakcyjne kruszywa krzemianowe i geotechniczne
  • mieszanki popiołowo – żużlowo – cementowe dla drogownictwa (stabilizacje, podbudowy)
  • piaski żużlowe i żużle grubofrakcyjne
  • popioły lotne do betonu oraz popioły zwilżone
  • mieszanki popiołowo – żużlowo – cementowe (stabilizacje, podbudowy)
  • betony różnych klas

Partnerzy

KBH Invest Partner Renevisu w zakresie stosowania ubocznych produktów spalania w drogownictwie